Patrijs 6 (002).jpg

ONDERTEKEN DE ONLINE PETITIE

Teken hier

NIEUWS !
In haar zitting van donderdag 20 juni 2019 heeft de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning aan nv Aspiravi geweigerd. 
 
Hier kunnen jullie het persbericht lezen:
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-weigert-omgevingsvergunning-voor-3-windturbines-damme
Red Damse Polder is tevreden met de beslissing van de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, en met de adviezen van de stad Damme en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.
Bij deze wensen zij de inwoners uit Damme en omstreken, maar ook van over gans Vlaanderen en Nederland te danken voor de massale steun, handtekeningen en de meer dan 1.500 bezwaarschriften.
un, han
dtekeningen en de meer dan 1.500 bezwaarschriften.

763.jpg

Weg ooievaars, weg wilde zwanen, ganzen, eenden,… !

WILT U MEER DOEN TEGEN DE KOMST VAN DE WINDTURBINES OP DEZE LOCATIE?

De bezwaartermijn is afgelopen. Het is echter nog steeds belangrijk om massaal de online petitie te ondertekenen!

cv_2019-01-15_18928-voor_natuurbericht.j

Het unieke polderlandschap dreigt aangetast worden! De fauna en biodiversiteit van de Damse polder zal verloren gaan. Het laatste stukje open landschap zal hierdoor in Vlaanderen verdwijnen.

SCHRIFTELIJK BEZWAAR

De bezwaartermijn is afgelopen.

Hartelijk dank voor de talrijke bezwaarschriften !

Via onze website brengen we jullie op de hoogte van het verdere verloop.

De petitie om handtekeningen te verzamelen blijft verder lopen tot einde van de procedure.

180 meter hoge windturbines bedreigen de Damse polders!

Deze windturbines van 180m hoog zullen een enorme impact hebben op dit schitterende gave landschap, een uniek stukje open landschap. Ze zullen het landelijke karakter van de omgeving zwaar aantasten en daarnaast zijn ze een groot risico voor de fauna en biodiversiteit in de Damse Polder. Dit zet gegarandeerd de deur openen naar nog meer windturbines en een nog groter windmolenpark in Damme.  Het laatste stukje open landschap zal hierdoor in Vlaanderen verdwijnen. Weg charme, weg natuur, weg open landschap, weg ooievaars, weg wilde zwanen, ganzen, eenden,… !

Daarnaast zullen deze windmolens zullen heel wat overlast bezorgen aan buurtbewoners. Denk maar aan geluidsoverlast, slagschaduw, waardevermindering van eigendommen,...

Onderteken deze petitie en laat zien dat je VÓÓR het behoud bent van dit uniek stukje natuur in Vlaanderen en TEGEN deze locatie voor deze 3 windmolens.  De haven van Zeebrugge ligt op een zakdoek van Damme en daar is er plaats voor meer dan 80 windturbines.

 

In de pers

  • Kama in De Standaard

Bedankt aan Kama om onze strijd tegen windmolens in de nationale pers te brengen !

 

De vraag is hier niet voor of tegen windenergie. Dat is een vals dilemma dat Aspiravi ons aanpraat. De vraag in dit concrete dossier is op welke locatie een windmolenpark best wordt aangelegd, in overeenstemming met het milieu.

 

Wij vinden het niet kunnen dat windmolens in akkervogelgebied, vlak naast natuurgebied in Vlaanderen en Nederland zouden komen. Hoeveel dergelijke gebieden resten ons nog over enkele jaren ?

 

Wat ons ook verontrust is dat de rechten van de Nederlanders in de grensstreek totaal miskend zijn (o.a. recht op informatie, recht op toegang tot de rechter, recht op genot van het milieu).

 

Wanneer ik over 20 of 25 jaar voorbij kom langs dit mooie stukje natuur van Lapscheure tot De Hoorn, dan wil ik niet moeten zeggen "had ik toen maar méér gedaan om dit prachtige pareltje natuur te kunnen behouden". 

 

Steeds meer mensen uit Vlaanderen en Nederland sluiten zich bij ons aan en samen zetten we de strijd tegen Aspiravi verder !

 

Enkele nuttige links

©2019 by Red Damse Polder.